Kvantna medicina

Kvantna medicina je anatomiju, fiziologiju i patologiju ljudskog organizma proširila na energetski nivo čoveka. Elektromagnetno polje čoveka je prvi medijum gde se formira bolest, tj. gde nastaje odstupanje od zdravog. Akupunkturni sistem kineske medicine je makroskopski kvantni sistem našeg organizma sa mehanizmima samoregulacije. Problemi verifikovani na ovom  nivou u smislu promenjene frekvencije s vremenom dovedu do poremećaja i na biohemijskom nivou tela.

magnetspace

Praktični deo kvantne medicine je realizovan kroz brojne dijagnostičke i terapijske metode: mikrozenonatna terapija (MRT); biorezonantna dijegnostika i terapija; BICOM, SELCOM, QXCI/ SCIO, informaciona tetrapija, D.D.F.A.O. i slične metode; IMEDIS metoda birezonantne terapije; AMSAT i slične metode; VLOK i slične metode; CEM-termodijagnostika; MORA-BE-T-A analiza; A2MP analiza; citobiofizička dijagnostika…

UA-3175777-22